Kudzu a závislosti | Kudzu root : . : . : . : . : . : . : . : . : . : .

 


   

 

 Kudzu a závislosti

 
KUDZU A ZÁVISLOSTI

S problémem závislosti, a nejen alkoholové, se potýká velká část naší populace. 
Alkoholizmus je velmi vážným onemocněním. Dokáže dlouhá léta zákeřně, zpočátku bez viditelných změn, ničit jednotlivé orgány postiženého a poškozovat mozek. V první fázi způsobuje otupení smyslů a vede ke stále rozsáhlejší degeneraci mozkových buněk a poruch osobnosti. Následky alkoholizmu pociťuje nejen postižený ale i jeho okolí. Nejčastějšími oběťmi jsou paradoxně jeho nejbližší, rodina, žena, děti. Alkohol je příčinou obrovského množství lidských tragedií a zdá se, že z jeho bludného kruhu není východiska.
K překonání závislosti vede dlouhá a těžká cesta. Příroda nám však dala dokonalého pomocníka v podobě kořene rostliny, považované za plevel, a také lidi, kteří mohou byt velkou podporou.

Vzhledem k neobvyklým vlastnostem je rostlina Kudzu od konce minulého století podrobně zkoumána předními univerzitními laboratořemi. Počátkem devadesátých let Medical School of Harvard, North Carolina, a Research Triangle Institute prokázaly, že kořen Kudzu redukuje potřebu alkoholu u závislostí v 9O% a regeneruje oslabený organizmus. Později se těmito výzkumy začaly zabývat i další vědecká pracoviště v USA i Evropě. Závěry dosud provedených výzkumů potvrzují, že kořen Kudzu výrazně podporuje terapii alkoholické závislosti.

Jak působi preparáty Kudzu v připadě alkoholové a nikotinové závislosti.
 
Každodenní užívání Kudzu výrazně snižuje chuť na alkohol a „potřebu“ pití. Podporuje produkci hormonů serotoninu a dopaminu v mozku. Nedostatek dopaminu způsobuje deprese i Parkinsonovu chorobu. Díky Kudzu zůstává serotonin a dopamin déle v oběhovém ústrojí, což přináší posílení sebevědomí, efekt uspokojení, překonání fobií a zvýšení odvahy. Díky tomuto efektu nemusí nemocný pro vyvolání takových příznaků sáhnout po alkoholu. Nutno dodat, že rovněž amfetamin uvolňuje dopamin a serotonin a je možno tedy využít Kudzu i k léčbě závislosti na amfetaminu. Kudzu, díky posílení produkce dopaminu, působí proti depresím a může i snižovat objevy Parkinsonovy choroby.

Jak uvádí ve své odborné stati prof. Dr. hab. med. Jan Niedworok:

… “složky extraktu z kořene Kudzu brzdí či modifikují účinky alkoholové dehydrogeneze, brzdí rozklad alkoholu na acetaldehyd a vznik kyseliny octové. Současně bylo potvrzeno, že izoflavony kořene Kudzu zvyšují koncentraci serotoninu a dopaminu v centrálním nervovém systému, což se má projevovat postupným snižováním „nutnosti“ požívání alkoholu v každé podobě. Pravděpodobně je tento proces snižování denní potřeby požívání určitého množství alkoholu závislý na míře závislosti. Příznivé účinky suchého extraktu z kořene Kudzu spočívají možná nejen v postupném snižování tvorby acetaldehydu, ale i obtížných projevů jako je červenání obličeje, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy, a také projevů abstinence jako je zvýšené pocení, strach, třesy……“  
 Více ve vědeckých materiálech.

        Jadwiga Kalinowska
V Polsku se již mnoho let zabývá pomocí lidem závislým na alkoholu paní Jadwiga Kalinowska. Z její iniciativy byl v součinnosti s kanadskými farmaceuty vyroben preparát Kudzu, nejen bezpečný v použití, ale přinášející i skvělé výsledky. J. Kalinowska se zabývá i osvětovou činností v radiu i TV. Pro osoby závislé založila internetové fórum a linku důvěry. Preparát Kudzu její firmy je velmi populární.

Jak probíhá podle jejích zkušeností proces terapie?

Uvádíme údaje získané v období 8 let u cca 3.000 případů.

"V průběhu používání doplňku stravy Kudzu Root se stává osoba závislá na alkoholu klidnější, začíná logicky myslet. Mizí otoky obličeje. Osoba navazuje kontakt s okolím a upravují se vady ve výslovnosti. Postupně se pak snižují i denní dávky alkoholu vyžadované organizmem. Přestože závislá osoba nepřestane pít ze dne na den, kontakt s ní se stává méně obtížný. Posilování léčby doplňkem Kudzu Root je doporučeno tak dlouho, dokud se nedostaví efekt celkové abstinence. Může to trvat rok i déle, je to individuální. Díky snižování množství vypitého alkoholu postupně mizí i případy několikadenních „tahů“. Závislá osoba by měla rovněž vyhledat i pomoc specialisty psychoterapeuta. Při užívání Kudzu Root se zlepšuje pocit hodnocení vlastní osoby, chuť k jídlu a rytmus snu. Je dobré mobilizovat současně osobu překonávající závislost k práci a dalším aktivitám.
Na začátku procesu odvykání je doporučená denní dávka až 6 kapslí. Práškové Kudzu je možno dodávat do potravy a prostředků které se často užívají, jako např. do kečupu, hořčice apod".

   

I my chceme pomoci lidem závislým na alkoholu a jiných návykových  látkách. Tvořime, prozatím na těchto stránkách, platformu pro výměnu Vašich zkušeností. Zveme proto všechny zainteresované a jejich rodiny k výměně zkušeností na adrese kudzu@ncaria.cz.


 

 

 

 

 

 

© Všechny texty, včetně překladů z polštiny, zveřejněné na těchto stránkách, jsou duševním vlastnictvím společnosti Uncaria ČR s.r.o.  - hlavního distributora kanadského Kudzu. Vycházejí ze zkušeností a práce paní Jadwigy Kalinovské. Jejich kopírování v celku nebo v částech a vydávání za své je trestné.